RZ INM Mekaniska

Postadress/Besöksadress: Gustaf Werners gata 4, 421 32 Västra Frölunda
E-mail: info@inmmek.se

Kontaktpersoner

Christoffer √Ögren
VD
Mobil: 0707-26 06 22
E-post: christoffer.agren@inmmek.se

Tor-Magnus Nilsen
Produktionschef
Mobil: 0730 64 92 92
E-post: tormagnus.nilsen@inmmek.se

Claes Leandersson
Försäljning
Telefon: 031 – 709 13 93
Mobil: 0761 – 42 80 23
E-post: claes.leandersson@inmmek.se

Joakim Fjelldal
Försäljning
Telefon: 031-709 13 91
Mobil: 0703 – 29 55 11
E-post: joakim.fjelldal@inmmek.se

Johan Pettersson
Försäljning
Telefon: 031 ‚Äď 719 60 49
Mobil: 0728 – 56 20 29
E-post: johan.pettersson@inmmek.se

Mikael Olofsson
Produktionsplanering
Telefon: 031 – 709 13 87
Mobil: 0721 – 88 15 62
E-post: mikael.olofsson@inmmek.se