RZ Kils Verkstad

Postadress/Besöksadress: Grinnemog 5, 665 33 Kil
Telefon: 0554 – 314 00
Fax: 0554 – 146 94
Webb: www.kilsverkstads.se

Kontaktpersoner:

Arild Ă–ien
VD
Mobil: 0706 – 23 79 18
E-post: kilsverkstad.ao@telia.com

Patrik Wäseby
Ekonomichef
Telefon: 054 – 56 78 30
Mobil: 070 – 492 97 59
E-post: patrik.waseby@rzg.se

Mikael Olsson
Beredning/Planering
Mobil: 0722 – 11 87 53
E-post: mikael.olsson@kilsverkstads.se

Sven-Olof Edberg
Laserskärning
Telefon: 0554 – 144 61
E-post: kilsverkstad.se@telia.com

Henrik Magnusson
Plasma-/Gasskärning
Telefon: 0554 – 144 60
Mobil: 0730 – 25 73 71
E-post: henrik.magnusson@kilsverkstads.se

Elisabet Björlin
Ekonomi
Telefon: 0554 – 149 09
E-post: elisabeth.bjorlin@kilsverkstads.se

Maria Garriga Jonsson
Ekonomi
Telefon: 0554 – 163 00
E-post: maria.garriga-jonsson@kilsverkstads.se