RZ Kils Mekaniska

Kils Verkstad

RZ Kils Mekaniska är en kvalificerad legoleverantör inom stål och plåtbearbetning. Med kompetens och genomtänkt maskinpark kan vi erbjuda kvalitet, säkra leveranser och konkurrenskraftiga priser.

RZ Kils Mekaniska AB tar ett fast grepp om samtliga led i produktionskedjan, även för de moment som vi ev inte förfogar över själva.  Med egen skärning, bockning, maskinbearbetning och svetsning tillverkas allt från stora stålkonstruktioner till detaljer i tunnplåt. Vi hanterar såväl enstaka komplexa systemleveranser till löpande serieproduktion av varierande storlek.