RZ Kils Verkstad

Kils Verkstad

RZ Kils Verkstad AB är en kvalificerad legoleverantör inom stål- och plåtbearbetning. Med kompetens och genomtänkt maskinpark kan vi erbjuda kvalitet, säkra leveranser och konkurrenskraftiga priser inom de flesta former av industriell bearbetning.

RZ Kils Verkstad AB tar ett fast grepp kring samtliga led i produktionskedjan. Från skärning, bockning och svarvning till svetsning och maskinbearbetning. I egen verkstad tillverkas allt från stora, tunga stålkonstruktioner till smådetaljer i tunnplåt. Utan problem hanteras komplexa systemleveranser likväl som serieproduktion av varierande storlek.