RZ OLDA Innovation

Sedan starten 1985 har RZ OLDA skaffat sig lång erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av specialverktyg och utrustning, främst för fordonsindustri och andra tillverkningsindustrier. Störst resurser har RZ OLDA inom skärande bearbetning.

De har även en avdelning för tillverkning av eget utvecklade dörrbeslagsprodukter med varumärke OLDA, exempelvis automatiska kantreglar för pardörrar.

Vår avdelning för manuell bearbetning är perfekt för utveckling, prototyp- samt legotillverkning av mindre serier. För större serier eller mer avancerad bearbetning har vår CAM- och CNC-avdelning den senaste tekniken att tillgå. OLDA har även avdelningar för svets, montering och lasermärkning. Vi tillhandahåller också installation och service hos kund.

OLDA dörr- och säkerhetsbeslag

Vårt arbete genomsyras av våra innovativa lösningar, säkerhetstänk och flexibilitet. Detta är bland annat en grundförutsättning för vår beslagsavdelning som tillverkar säkerhetsprodukter för t.ex. brand- och utrymningsdörrar. Här gäller det att möta krav från både europeiska brand- och säkerhetsstandarder samt kunder på olika marknader. Våra OLDA dörrbeslag finns idag i de flesta europiska länder.