RZ Ölme Mekaniska

Skärande bearbetning

Specialist på skärande bearbetning.

Vi på RZ Ölme Mekaniska tillverkar maskinkomponenter inom skärande bearbetning och arbetar i många olika typer av material.

Vi hjälper kunderna med framtagning av prototyper, samt utför serietillverkning som löper under flera år.

Våra kunders önskemål och behov är naturligtvis alltid i fokus och därför är vi mycket vana vid snäva toleranser och höga krav på dokumentation. Varje detalj kontrolleras innan vi levererar.

De komponenter vi tillverkar används exempelvis till vattenturbiner, bärgningsbilar, bergborrar eller fartygsframdrift.

Se även www.olmemekaniska.se