RZ Auto CNC

Postadress: Box 62, 361 21, Emmaboda
Besöksadress: Fabriksgatan 5
Lager/utlastning: Södra vägen 33, 361 31 Emmaboda
Telefon: 0471 – 186 70
Fax: 0471 – 130 00
E-post: info@autocnc.se
Webb: autocnc.se

Kontaktpersoner

Mikael Johansson
VD
Telefon: 0471 – 770 702
E-post: mikael.johansson@autocnc.se

Christian Midlöv
Produktionschef
Telefon: 0471-186 72
E-post: christian.midlov@autocnc.se

Jimmie Björnlund
Produktion
Telefon: 0471 – 186 74
E-post: jimmie.bjornlund@autocnc.se

Emil Bodin & Mattias Svensson
Produktionsteknik
Telefon: 0471 – 186 73
E-post: emil@autocnc.se

Claes Djurfeldt
Underhåll
Telefon: 0471 – 186 78
E-post: claes.djurfeldt@autocnc.se

Thomas Björnlund
Optimering & Kalkylering
Telefon: 0471 – 186 76
E-post: thomas.bjornlund@autocnc.se

Magnus Ungerbäck
Logistik/lager
Telefon: 0471 – 186 79
E-post: gods@autocnc.se