RZ Finmekanik

Postadress: Box 2047, 421 02, Västra Frölunda
Besöksadress: Britta Sahlgrens gata 8A, 421 31 Västra Frölunda
Telefon: 031-719 60 31
E-post: order@rzfinmekanik.se

Kontaktpersoner

Roy Olsson
VD
Telefon: 031 – 719 60 31
E-post: roy.olsson@rzfinmekanik.se

Marie Mattsson
Ekonomichef
Telefon: 031 – 719 60 44
E-post: marie.mattsson@rzgruppen.se

Ekonomi
Telefon: 031-719 60 44/031-719 60 47
E-post: finans@rzgruppen.se