RZ INM Mekaniska

Postadress/Besöksadress: Gustaf Werners gata 4, 421 32 Västra Frölunda
E-mail: info@inmmek.se

Kontaktpersoner

Christoffer √Ögren
VD
Mobil: 0707-26 06 22
E-post: christoffer.agren@inmmek.se

Tor-Magnus Nilsen
Produktionschef
Mobil: 0730 64 92 92
E-post: tormagnus.nilsen@inmmek.se

Claes Leandersson
Försäljning
Telefon: 031 – 709 13 93
Mobil: 0761 – 42 80 23
E-post: claes.leandersson@inmmek.se

Johan Pettersson
Försäljning
Telefon: 031 ‚Äď 719 60 49
Mobil: 0728 – 56 20 29
E-post: johan.pettersson@inmmek.se

Erik Engdahl
Order/Beredning/Sälj
Telefon: 031-709 13 80
Mobil: 0707 – 42 63 43
E-post: erik.engdahl@inmmek.se

Mikael Olofsson
Produktionsplanering
Telefon: 031 – 709 13 87
Mobil: 0721 – 88 15 62
E-post: mikael.olofsson@inmmek.se

Marie Mattsson
Ekonomichef
Telefon: 031 – 719 60 44
E-post: marie.mattsson@rzgruppen.se

Maria Spång
Ekonomi
Telefon: 031 – 719 60 47
E-post: maria.spang@rzgruppen.se