RZ Kils Mekaniska

Postadress/Besöksadress: Grinnemog 5, 665 33 Kil
Telefon: 0554 – 314 00
Säljavdelningen: 0554 – 785 510
E-post: sales@kilsverkstad.se
Webb: www.kilsverkstads.se

Kontaktpersoner:

Mikael Wandér
VD
Telefon:
070-33 44 323
E-post:
mikael.wander@kilsverkstads.se

Rikard Doverhäll
Marknads-/försäljningsansvarig
Telefon: 0520 – 494 464
E-post:
rikard.doverhall@kilsverkstads.se

Anders Ahlstedt
Produktion
Telefon: 0554–785 517
E-post: anders@kilsverkstads.se

Lina Thor
Försäljning
Telefon: 0554 – 785 515
E-post: lina.thor@kilsverkstads.se

Henrik Magnusson
Försäljning
Telefon: 0554 – 785 516
E-post: henrik.magnusson@kilsverkstads.se

Henrik Eliasson
Gods
Telefon: 0554 – 785 514
E-post: verkstad@kilsverkstads.se

Marie Mattsson
Ekonomichef
Telefon: 031 – 719 60 44
E-post: marie.mattsson@rzgruppen.se