RZ Pressmetall

Postadress: Box 225, 731 25 , Köping
Besöksadress: Järnvägsgatan 5
Telefon: 0221 – 180 30
E-post: pressmetall@rzg.se

Kontaktpersoner

Andreas Lindeberg
VD
Telefon: 0221 – 45 66 11
Mobil: 0721 – 43 62 11
E-post: andreas.lindeberg@rzg.se

Tomas Lawner
Produktionschef
Telefon: 0221 – 45 66 12
Mobil: 0705 – 50 46 82
E-post: tomas.lawner@rzg.se

Ida Hedström
Kvalitets- och administrativ chef
Telefon: 0221 – 45 66 13
Mobil:
070 – 415 48 53
E-post: ida.hedstrom@rzg.se

Marie Mattsson
Ekonomichef
Telefon: 031 – 719 60 44
Mobil: 073 – 078 65 58
E-post: marie.mattsson@rzgruppen.se

Ekonomi
Telefon: 031 – 719 60 44/031 – 719 60 47
E-post: finans@rzgruppen.se