RZ Riboverken

Postadress: Box 2047, 421 02, Västra Frölunda
Besöksadress: Britta Sahlgrensgata 6
Telefon: 031 – 719 60 10
Fax: 031 – 49 76 89
E-post: info@rzriboverken.se

Kontaktpersoner

Peter Olesen
VD
Telefon: 031 – 719 60 13
E-post: peter.olesen@rzriboverken.se

Fredrik Ehn
Verkstadsansvarig
Telefon: 031 – 719 60 21
E-post: fredrik.ehn@rzriboverken.se

Theodor Hassel
Kvalitetsansvarig
Telefon: 031 – 719 60 25
E-post: theodor.hassel@rzriboverken.se

Marie Mattsson
Ekonomichef
Telefon: 031 – 719 60 44
E-post: marie.mattsson@rzgruppen.se

Maria Spång
Ekonomi
Telefon: 031 – 719 60 47
E-post: maria.spang@rzgruppen.se