Kvalitet & Miljö

Arbetet med kvalitet och miljö löper som en röd tråd genom RZ Gruppens verksamhet. Varje dag arbetar vi med att minimera den yttre miljöpåverkan och förbättra miljön inom våra företag.  Vi jobbar helt enkelt för att uppnå visionen om nolltolerans inom båda områdena.

Alla bolag i RZ Gruppen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Dessutom har en del av företagen egna certifieringar och godkännanden. Se våra bolag.