RZ Gruppen är medlem i UN Global Compact

Publicerad

UN Global CompactRZ-Gruppen är nu medlem i UN Global Compact och arbete med FN:s 17 SDG:s (Sustainable Development Goals) pågår inom gruppen. Mer information kommer framöver.

Se gärna globalamålen.se som summerar det bra.