RZ Gruppen fortsätter att växa

Publicerad

RZ Gruppen fortsätter att växa med två nya företag, RZ Mekan AB i Kil (som förvärvat rörelsen som tidigare bedrevs i Akromet Mekan AB) och ABAK Rör & Mekaniska AB i Trollhättan. Förvärven känns mycket positivt då de tillför gruppen ännu fler branschben inom verkstadsindustrin och de båda företagen är redan etablerade partners till världsledande industriföretag. Genom förvärven fortsätter arbetet med att bredda verksamheten i RZ-Gruppen.