Om oss

RZ Gruppen består av flera mekaniska verkstäder med många gemensamma kompetenser och där var och en är specialiserad på unika metoder och processer. Det ger oss en svårslagen flexibilitet som gör att vi alltid kan leverera det ditt företag behöver. Som kund hos RZ behöver du dessutom bara en kontaktperson – även när uppdraget kräver att fler av våra verkstäder bidrar med sina kunskaper.

När ditt företag är i behov av tillverkning, sammansatta komponenter eller avancerade prototyper – då har vi de snabba, effektiva och prisvärda lösningarna, oavsett om det gäller tillverkning av prototyper, små och stora serier eller annat. Vi kombinerar RZ Gruppens breda kompetens inom de flesta områden som skärande bearbetning, plåtbearbetning, verktyg och fixturtillverkning och montering med våra företags specialiseringar och flexibilitet. Samtliga företag är kända för kvalitet, hög kompetens och leveranssäkerhet med många års erfarenhet. Varje företag presenteras närmare på sidorna om våra bolag.

Legotillverkare & Systempartner

RZ är både legotillverkare och en komplett systempartner med ett långsiktigt och nära samarbete med dig som kund. Vi kan bland annat lagerhålla viktiga komponenter genom att tillverka en större serie vid ett tillfälle. Det gör att ditt företag slipper hålla och administrera ett eget lager och får ökad framförhållning och flexibilitet. RZ utför dessutom alla former av montering och kan leverera helt färdiga och förpackade artiklar.

I mer komplicerade uppdrag vill vi gärna vara med redan i konstruktionsstadiet. Då kan vi bidra med vår kompetens för att underlätta serietillverkningen av nya artiklar. Vi kan föreslå alternativa materialval och produktdesign som ger bättre flöde i produktionen och gör den mer kostnadseffektiv.

Partners som gör oss starkare

För att garantera förstklassig projektledning och adekvat teknisk kompetens inom varje område, har RZ långsiktiga och givande samarbeten med några av de största teknikkonsulterna. Den absoluta merparten av produktionen görs i våra egna verkstäder, men i vissa projekt har vi samarbetspartners för exempelvis ytbehandling, formsprutning och vacuumformning. Det gör att vi alltid kan åta oss uppdrag från konstruktion och prototyp till fullskalig serieproduktion.

Vi vill växa och vidareutvecklas

RZ har ambitionen att expandera i lagom takt. Tillväxten kommer att ske dels genom att vi ökar försäljning och produktion, dels genom att förvärva befintliga företag som på ett bra sätt kompletterar RZ Gruppens kompetens, erbjudande och den geografiska lokaliseringen.

Internationaliseringen

RZ tillverkar allt fler komponenter som exporteras för slutproduktion i andra delar av Europa. Samarbetet med Volvo 3P är ett exempel, där vi bland annat levererar delar till Renaults lastvagnsfabrik i Lyon. Andra exempel är Markem Imaje där vi levererar komponenter och färdiga enheter till deras produktion och lager av etiketteringsmaskiner i Lyon, Hella KGaA i Tyskland och Mexico samt KSR i Tjeckien.

Uppförandekod

För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och enligt de lagar och regler som styr koncernens aktiviteter. Affärsframgångar beror på ett förtroende som långsiktigt byggts upp och måste upprätthållas hos kunder, medarbetare, myndigheter och allmänheten.

Läs RZ-gruppens uppförandekod

IT säkerhetspolicy

För att minimera hot mot internetbrott, datavirus, hackerattacker och andra digitala hot, har RZ Gruppen skapat en intern grupp med varje bolags dataansvarig. Detta för att säkerställa bolagens IT säkerhet samt för att snabbt kunna åtgärda problem och kalla in säkerhetsspecialist eller rådgivare vid eventuella hot eller intrång.

Läs RZ Gruppens IT säkerhetspolicy