Visselblåsning

RZ Gruppen har upprättat en visselblåsarfunktion via Whistleblower Partners, där du kan anmäla om
missförhållanden och oegentligheter. Syftet med funktionen för visselblåsningen är att du, anonymt,
ska kunna rapportera om missförhållanden hos RZ Gruppen. Det kan exempelvis handla om muta,
bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller andra missförhållanden som rör en arbetsrelaterad
situation.

Anställda hos RZ Gruppen hittar mer information och instruktioner på sin arbetsplats.

Vem kan visselblåsa?

Utöver anställda på RZ Gruppen omfattas också arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i
ett med RZ Gruppen arbetsrelaterat sammanhang i skyddet av visselblåsarlagen.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på RZ Gruppen. För att vara skyddad av visselblåsarlagen
ska det finnas ett allmänintresse av det som rapporteras. Det kan handla om att en person har begått
allvarligt fel i sin tjänst som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Den som visselblåser ska även
uppfatta att uppgiften är sann och att den är arbetsrelaterad.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller
verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som
är kopplade till enstaka individer

Så här anmäler du

Rapportering sker via länken nedan:
https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/430-724-1d071105254043418602df509f98fc08

Kom ihåg att spara ner den personliga koden, den är viktig för att kunna logga in och läsa
återkopplingen från Whistleblower.

Det går även att vända sig direkt till Marie Mattsson (CFO RZ Gruppen):
RZ Gruppen AB
Magasinsvägen 9
43891 Landvetter
031-7196044 eller marie.mattsson@rzgruppen.se