Säker släckning av instängd brand

Mekpart är den största underleverantören av detaljer, komponenter och tillbehör för skärsläckaren Cobra. Beställare är Cold Cut Systems AB som är störst i världen inom skärsläckning, med system installerade på små skåpbilar och specialbyggda stora räddningstjänstfordon i över 30 länder. I Sverige är fler än 50 räddningstjänster flitiga användare av skärsläckaren Cobra.

En snabb insats med skärsläckare dämpar brandförloppet och ger räddningsledaren tid att planera insatsen och därmed undvika övertändningar och begränsa skadorna. Tack vare det höga vattentrycket går skärmedlet snabbt igenom vilket byggmaterial som helst – och en effektiv vattendimma bekämpar en invändig brand och brandgaser utifrån. Snabbt och säkert.

Det började för över tio år sedan

Mekpart har varit delaktiga i CCS:s produktutveckling för att anpassa olika konstruktioner inför serieproduktionen för att hålla nere tillverkningskostnaderna och optimera produkten. Det gäller allt från små detaljer, komponenter, stag för montering i fordon till själva lansen på skärsläckaren och stadiga stativ.  Stativen ska vara ergonomiska och bidra till ett effektivt och säkert släckningsarbete. De är Assembly Kit och innehåller skärsläckare, bensinmotor, vattentank, skärmedel och slangvinda med mera. RZ:s produkter finns med överallt i CCS:s produktsortiment.

Den största underleverantören

Mekpart är den största underleverantören till CCS:s tillverkning av egna produkter. Vi tillverkar de flesta komponenter mot avrop och lagerhåller alla detaljer till skärsläckarna. Dessutom gör vi mycket monteringsarbeten och förbereder även för viss slutmontering i deras anläggning.