Samarbete under tre decennier

Kils Verkstad

Imaje är ett internationellt företag som tillverkar sofistikerade etiketteringsmaskiner för märkning av vitt skilda produkter. RZ Gruppen levererar hundratals olika komponenter och delar till maskiner för märkning av främst ytteremballage, som tillverkas i Imajes anläggning i Göteborg.

En stor del av komponenterna är av plåt och tillverkas av Riboverken, som är specialiserade på plåtbearbetningens alla processer och möjligheter – samt även montering.

Ömsesidig förståelse och förtroende

Imaje har höga krav på kvalitet. Vårt samarbete under närmare tre decennier har gjort att vi har stort förtroende för varandra. De känner till vår kapacitet och kompetens och vi kan deras produkter – och lever upp till deras krav under hela processen ända fram till leverans.

Prototyper och startserier

Produktutvecklingen har korta cykler och går fort på Imaje, som därför behöver en säker leverantör av prototyper. Mycket tack vare det långa samarbetet kan Riboverken snabbt och effektivt ta fram startserier på fem till tio detaljer.

Omfattande kompetens och produktionsresurser

RZ Gruppen har många kompletterande specialistområden som Imaje har stor nytta av. Det kan exempelvis handla om produktionshjälpmedel som hållare och fixturer. Dessa tillverkas ofta av RZ Finmekanik som är specialister på konstruktion och tillverkning av komplicerade fixturer och verktyg samt prototyper för mindre produktionsserier. Stor del av personalen har unika kunskaper och hög specialisering inom bearbetning.

Både tillvekning och lagerhållning

En viktig del i RZ Gruppens roll som systempartner till Imaje är att vi även kan lagerhålla de delar och komponenter vi tillverkar. Det är en stor fördel för Imaje, som därför alltid har tillgång till väsentliga komponenter i sin produktion. De sparar dessutom in startkostnader och minskar sina egna lagerkostnader.